Shawn (Yeming) Xiao

Shawn (Yeming) Xiao

President

yemingxiao@ucsb.edu

Eliana Nassar

Eliana Nassar

Vice President

eliana414@ucsb.edu

Sarah Davis

Sarah Davis

Secretary

sarah_davis@ucsb.edu

Amanda Huang

Amanda Huang

Co-Treasurer

amandahuang@ucsb.edu

Emily Tan

Emily Tan

Co-Treasurer

emilytan@ucsb.edu

Derek Younger

Derek Younger

Professional Development Director

dyounger@ucsb.edu

Bella Zhong

Bella Zhong

Academic Development Director

sibeizhong@ucsb.edu

Nathalia Rondon

Nathalia Rondon

Community Development Director

nathaliarondon@ucsb.edu

Katelyn Zamora

Katelyn Zamora

Event Coordinator

katelynzamora@ucsb.edu

Jayna Patel

Jayna Patel

Volunteering Coordinator

jaynapatel@ucsb.edu

Justin Suboc

Justin Suboc

Social Media Director

suboc@ucsb.edu

Royce Zhao

Royce Zhao

Photographer

yimingzhao@ucsb.edu

Jessica Liu

Jessica Liu

Administrative Officer

siyingliu@ucsb.edu

Ryan Chen

Ryan Chen

Administrative Officer

zhiyu_chen@ucsb.edu

Angela Wang

Angela Wang

Webmaster

angelawang@ucsb.edu