Case Study Participants

Bruin Actuarial Society 6th Annual Case Competition First Round

Meet Gala

Syen Yang

Shirley Gui

Kennard Peters

Jordan Jang

Daniel Rondon

Eileen Zhu

Janae Romek


Bruin Actuarial Society 6th Annual Case Competition Final Round

Jordan Jang

Daniel Rondon

Eileen Zhu

Janae Romek


CAL Actuarial League 9th Annual Case Competition First Round

Team 1: Meet Gala, Ming Yi, Evelyn Fischer, Xinyuan Zhang

Team 2: Daniel Rondon, Chuqiao Amanda Liu, Dorothy Li, Achyuth Varma

Team 3: Syen Yang, Yokey Li, Shirley Gui, Kennard Reuss Peters

Team 4: John Zhou, Janet Lin, Jordan Jang, Joshua Chen

Team 5: Robert Boullon, Martin Hua, Eileen Zhu, Wenjing Li


CAL Actuarial League 9th Annual Case Competition Final Round

Team 2: Daniel Rondon, Chuqiao Amanda Liu, Dorothy Li, Achyuth Varma


2018 SOA Student Research Case Study Challenge First Round

Meet Gala, Permoon Hussaini, Wenjing Li, Robert Boullon, Eileen Zhu